cestovní Pojištění

pojištění do hor, na expedice a polární výpravy


Nemám ambice psát rozsáhlé články o pojištění, jen osvětlit pár nejčastějších dotazů a omylů souvisejících s cestovním pojištěním.

Co je úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh? 

Mnohem důležitější je pojištění léčebných výloh, které kryje náklady na ošetření a transport. Úrazové pojištění je kompenzace újmy (smluvená částka kompenzující den pobytu v nemocnici, ušlá mzda). 

Je potřeba pojištění léčebných výloh v EU? Jak to v Norsku, Švýcarsku a na Islandu?

Ano i ne. Na "modrou kartičku" má občan EU nárok na péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci, což může znamenat určitou spoluúčast, ale určitě ne miliony za nákladnou péči. ALE: zákonné pojištění nekryje repatriace a nemusí krýt ani záchranné akce, záleží na legislativě jednotlivých zemí. Repatriace je jakýkoli převoz domů pokud není možné použít původní dopravní prostředek, takže třeba taxík na letiště a letenka dřív v případě úrazu. Záchrannou akcí se myslí doprava z místa, kam nedojede sanitka, obvykle horská služba, vrtulník apod. Zatímco zásah horské služby je v ČR zdarma, už i na Slovensku bude bez komerčního pojištění zpoplatněn a platí jej i místní pojištěnci (Slováci). POZOR: Některé pojišťovny mají pro záchranné akce nižší limit! Přitom záchranná akce je přesně ten důvod proč pojistku mít a může být velmi nákladná. Časté jsou taky výluky na technickou záchranu. To je situace, kdy sice nikdo není zraněn ale přesto potřebujete pomoc, třeba i leteckou (zhoršení počasí, porucha materiálu - vichřice roztrhne stan, lyže ujede do údolí a nelze bez ní pokračovat). Norsko, Island i Švýcarsko mají s EU dohodu a platí stejná pravidla jako v Unijních zemích (reálné zkušenosti mám jen z Norska). Shrnuto, v rámci EU a přidružených zemí je podstatnější částka na repatriaci, záchranu a horskou službu než vysoký limit léčebných výloh. Pro představu, v roce 2008 stála má letecká repatriace z Rovaniemi (Finsko) do Prahy 18000 euro, plně pokryla komerční pojistka, zákonná se na toto nevztahuje.

Pojistné podmínky jsou dlouhé a nesrozumitelné, je třeba to číst? U některých pojištění na internetu je problém je i najít.

V pojistných podmínkách jsou definované pojmy, často má pojišťovna jedny podmínky pro všechny druhy pojištění, takže podstatná část se cestovního pojištění ani netýká. Určitě bych si nekoupila pojištění jehož podmínky nelze dohledat. Co je třeba si určitě a velmi pečlivě přečíst, je oddíl "Výluky z pojištění". Tam najdete na jaké situace se pojistka nevztahuje. U léčebných výloh pak můžou být výluky v pojistných podmínkách rozdělené do několika částí, nejdříve obecné (regiony, aktivity) a pak další medicínské. Obvyklé jsou: 

"... se toto pojištění dále nevztahuje na náklady: za léčbu související s onemocněním, které existovalo před počátkem pojištění, a to včetně léčby či operace chronického onemocnění" Zdroj: Generali Česká pojišťovna

"za vyšetření indikované odborným lékařem, které nebylo předem schváleno pojišťovnou nebo asistenční centrálou (např. počítačová tomografie, ...) Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Je lepší pojištění Alpenverein nebo ČHS Trio?

Alpenverein ani ČHS (Český horolezecký svaz) není pojištění, jsou to horolezecké spolky, které pro své členy mají sjednané pojištění u komerční pojišťovny (Alpenverein aktuálně u Generali, ČHS Uniqa) a mají vyjednané pojistné podmínky odlišné od standardních. V případě ČHS není třeba kupovat celé Trio, které zahrnuje ještě členství ve Slovinském horolezeckém svazu (záleží zda využijete slevu na chatách v Alpách, podmínky jsou stejné jako u rakouského AV).

S pojištěním to sice nesouvisí, ale také častý dotaz - členství v Alpenvereinu ani ČHS není slevou na chatách v žádné severské zemi. A naopak, pokud jste členy švédského (STF) nebo norského spolku (DNT), v Alpách vám to neuznají. A hlavně ani členství v STF ani DNT neobsahuje žádné pojištění!

Proč jsem si vybrala pojistku přes členství v ČHS a ne Alpenverein?

Jak postupovat v případě pojistné události?

Vždy musíte mít lékařskou zprávu ze zahraničí, jinak vám pojišťovna nic neproplatí! Pokuste se získat zprávu ve světovém jazyce, většinou pojišťovně stačí i kratší komentář na závěr zprávy v místním jazyce. Jinak budete muset dodat soudní překlad. 

Nelze jednoznačně říci, která pojistka je lepší. Záleží na osobních rizicích, kam a za jakým účelem cestujete. Podmínky si pečlivě přečtěte, neřešte pojištění ve spěchu. Podmínky se každoročně mění!